Board of Directors

Melis Kalkan
Contact
Founding Member

Melis Kalkan

1991 yılında İstanbul’da doğdum. Lise eğitimimi İstek Özel Atanur Oğuz Okullarında tam burslu olarak tamamladım. Yeditepe Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü’nü kazanarak küçük yaşlardan beri hayalini kurduğum mesleğin eğitimini aldım. Üniversite eğitimim sırasında okulumda bulunan laboratuvarlarda ve Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışma fırsatı buldum. Lisans tezimi selüloz üretimi optimizasyonu üzerine yazdım. Yüksek lisans sırasında enzim üretim teknolojileri ve biyomateryaller ile ilgili çalışmalarım oldu. Şu Yeditepe Üniversitesi’nde doktora eğitimi tamamlama sürecindeyim ve Amyotrofik lateral skleroz (ALS) hastalığına özgü biyobelirteç keşfi üzerine tez çalışmalarımı yürütüyorum.

You can sign up for our e-mail newsletter for the most up-to-date developments and news from YZTD.