Board of Directors

Çağlar Gözüaçık
Contact
General Secretary

Çağlar Gözüaçık

İletişim Sanatları okudu. Otomobil reklamcılığı üzerine yüksek lisans yaptı. IAA, Uluslararası Reklamcılık Diploması aldı. BBDO, Ogilvy, McCann gibi networklerde Reklam Yazarı ve Kreatif Direktör olarak çalıştı. Reklamcılık yarışmalarında yüzün üzerinde ödül kazandı. Üniversitelerde Reklam Yaratım Süreci, Sanat ve Reklam İlişkisi, Yaratıcı Mecra Kullanımı, Yeni Medya üzerine eğitimler verdi. Dergilerde makaleler yazdı, köşe yazarlığı yaptı, Konferanslarda konuşmacı olarak yer aldı. Kısa film, fotoğraf ve reklamcılık yarışmalarında jüri üyeliği ve jüri başkanlığı yaptı.

Çağlar Gözüaçık, Türkiye’nin en çok ödülü ajanslarından biri olan Tazefikir’in, Pazarlama Teknolojileri Ajansı Teknofikir’in, Sağlıklı Yaşam Uzmanları Ajansı Healthnet’in, Tam Hizmet TikTok Ajansı Tikmore’un yer aldığı Tazefikir Grup’un Kurucusu ve Başkanıdır. Melek yatırımcı ve girişimcidir. Aynı zamanda Reklam Yaratıcıları Derneği Başkanıdır.

You can sign up for our e-mail newsletter for the most up-to-date developments and news from YZTD.